De nieuwe column van Hayo Galema: Tradities op het spel?

De nieuwe column van Hayo Galema: Tradities op het spel?

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Laten we voortaan zaken die de maatschappelijke stabiliteit bedreigen dus maar geen traditie meer noemen.

In het gezin waarin ik ben opgegroeid hadden we vroeger veel tradities. Het was een katholiek gezin, klassiek voor die tijd, met een hardwerkende vader en moeder. Vader hardwerkend buitenshuis, moeder thuis, altijd druk met de huishouding en het opvoeden van zes kinderen. In mijn herinnering een warm nest, waar ik veel heb meegemaakt en dat een uitstekende basis was voor mijn verdere leven. De manier waarop zo’n gezin in elkaar stak was traditie in Nederland.

Religie had een hechte plek in het gezin. Het gebruik om wekelijks naar de kerk te gaan was traditie. Dat deed je gewoon, dat hoorde bij het leven. Dat deden we al eeuwen. Tot enkele tientallen jaren geleden. Toen had de wereld om ons heen bij ons in het gezin in ieder geval het effect dat de rol van religie afnam. Was het dan waardeloos? Kwam er dan niets voor in de plaats? Natuurlijk niet! Ook al beschouw ik mijzelf niet meer als religieus, mijn wortels liggen er wel en veel van de normen en waarden die ik van mijn ouders heb meegekregen, beschouw ik als heel waardevol en zijn een goede basis gebleken. De religieuze traditie verandert. Ik zie het overal om me heen, in de hele wereld. We leven anders als mensen: waar we vroeger een hele regionale oriëntatie hadden, tegenwoordig is die mondiaal. Kijk maar eens naar wat via de media tot ons komt. De hele wereld is een dorp en je leest en ziet dingen waar je vroeger geen kennis van kon nemen. Dat kennismaken met al die andere culturen en verhalen zorgt voor relativering van je eigen positie én voor veel onzekerheid. Vroeger was je zeker van je eigen positie, tegenwoordig staat alles ter discussie. Dan hebben we het nog niet eens over nepnieuws dat erop gericht is om mensen expres te verwarren….

Maar we hadden het over traditie. De discussie van dit moment is of een traditie mag veranderen. Wat mij betreft geen probleem: tradities veranderen altijd! Ik vier geen Kerstmis meer zoals ik dat vroeger deed, ik denk dat negentig procent van de Nederlanders dat ook doet. Je moet een verandering van details niet verwarren met het afschaffen van een traditie. Onze Nederlandse cultuur is al eeuwenlang een schoolvoorbeeld van een cultuur die zich aan omstandigheden aanpast. In die cultuur is het een teken van beschaving dat je rekening houdt met de gevoeligheid van anderen, dat is de fundamentele kracht van Nederland! Daarom polderen wij en houden we van samenwerken!

Gerelateerde artikelen

Eén reactie

  1. Maaike Veldhuis
    2 jaar geleden

    Heel veel (ware) woorden zonder de olifant in de kamer te benoemen. Risicomijdend gedrag?
    Volgende column over verdraagzaamheid en wederzijds respect?

Laat uw gedachte achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.